Obavještenja

Budite u toku sa novostima u aplikaciji

nova mogućnost youcc aplikacije

Nova mogućnost u YoUCC aplikaciji je generisanje PDF dokumenta o statusima deklaracije. Generisani dokument se čuva na vašem lokalnom računaru pod...

Nove funkcionalnosti YoUCC sistema

Izrada pregleda popunjenih podataka deklaracije i omogućavanje štampe tj. čuvanja takvog dokumenta. U nazivu ima ili MRN broj, ili LRN broj ili oba,...